Zdrowie w definicjach

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako stan pełnego, zadowalającego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i w aspekcie społecznym oraz emocjonalnym. Nie chodzi tylko brak choroby lub niedołęstwa. Ostatnio definicja ta została jeszcze uzupełniona. Dodano element sprawności do prowadzenia produktywnego życia w społeczeństwie i aspekcie ekonomicznym. Dodano również ważną wzmiankę o funkcji życia duchowego.
W medycynie zamiast pojęcia zdrowia używamy pojęcia, jakim jest homeostaza. Określenie to znaczy, że organizm jest zdolny do obrony przed czynnikami stresowymi i przywrócenia mu równowagi. Mówi się, że by zachować dobre zdrowie, niezbędne jest zdrowe odżywianie, tryb życia oraz ruch. Konieczna jest higiena osobista i odpowiednia dawka snu. Bez tego, zostaje zaburzona ta równowaga, o której mówimy. Jeżeli mamy jakiekolwiek nałogi, które źle wpływają na nasze życie, na przykład palimy papierosy, lub zarywamy noce, należy jak najszybciej to zmienić.

copyright 2011