Polecane strony

Dlaczego ludzie tyją?

Co obecnie wiemy o otyłości?
Po pierwsze wiemy już, że tak powszechnie występująca obecnie otyłość nie jest spowodowana zaburzeniami chorobo­wymi, a wynika ze złego sposobu życia i żywienia. Prowadzi jednak do wystąpienia wielu schorzeń, jako skutek czy to nadmiernego ciężaru ciała, czy też nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.
Następnie cierny, co sprzyja powstawaniu otyłości u ludzi. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że czynniki środowisko­we, doprowadzające do otyłości, działają nie poprzez wywoły­wanie jakichkolwiek zaburzeń, ale jedynie sprzyjają stwarzaniu sytuacji, w wyniku których spożycie pokarmów jest większe niż wynosi zapotrzebowanie organizmu. Możemy obecnie przyjąć jako zasadę powyższe twierdzenie, upatrujące, i to bez żadnych wątpliwości, tycie i otyłość jako rezultat nadmiernego, w sto­sunku do potrzeb, spożycia pokarmów. Nie należy jednak sądzić, że ludzie tyjący z reguły objadają się nadmiernie. Takie przypadki, w których otyłość powstaje na tle nadmiernego obżarstwa zdarzają się, ale są dosyć rzadkie. Natomiast prawie regułą jest otyłość u ludzi jedzących zupełnie normalne ilości pokarmu, ale prowadzących wybitnie siedzący tryb życia. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia ze znacznym obni­żeniem zapotrzebowania na pokarm, w stopniu przekraczają­cym możliwości spożycia takich minimalnych porcji.
I to byłaby zasadnicza przyczyna otyłości. W świetle tego faktu, twierdzenie, że ludzie otyli i tyjący jedzą mało, wcale nie jest pozbawione racji. Ale też narastająca otyłość jest dowo­dem, że nawet tak małe ilości pokarmu przekraczają zapotrze­bowanie organizmu i część spożytych produktów pokarmowych zamienia się w tkankę tłuszczową. Jak więc widzimy, główne zło leży nie w spożyciu ale w niskim zapotrzebowaniu na kalorie.
Pojęcie jedzenia dużych lub małych ilości pokarmu jest pojęciem dość względnym. Robotnik pracujący fizycznie jada na ogół „potężne" ilości, ale powiedzenie, że jest obżartuchem byłoby przesadą. On musi dużo jeść, aby móc pracować.
Utrzymanie stałego ciężaru ciała przy tak znacznym spożyciu pokarmów jest najlepszym dowodem, że jednak jego spożycie pozostaje w granicach zapotrzebowania. Z drugiej strony, osoby prowadzące siedzący tryb życia jadają na ogół mało, jednakże mimo to znaczny procent tych ludzi tyje. co wskazuje, że spożywane ilości pokarmu są dla nich za duże.
Jak mogliśmy się zorientować, otyłość jest wynikiem dwu zmiennych czynników, zapotrzebowania organizmu na po­karm, kształtowanego głównie wielkością aktywności fizycznej (pracą mięśniową) oraz spożycia pokarmu, które zależy od różnych sytuacji życiowych. W największej mierze wpływ na
wielkość spożycia ma aktywność fizyczna, ale dotyczy to głów­nie ludzi prowadzących dosyć ruchliwy tryb życia. U ludzi, którzy są mało aktywni fizycznie, na wielkość spożycia składają się inne, dodatkowe elementy, takie jak: zwyczaje kulinarne i zwyczaje towarzyskie (spożywanie ciastek), picie słodzonych płynów (kawa, herbata), zwyczaj pojadania przy pracy umysło­wej itd. One to powodują, że siedzący tryb życia sprzyja większemu spożyciu pokarmów niż wynosi zapotrzebowanie. Równowaga obu czynników decydujących o tyciu, a więc z jednej strony spożycie a z drugiej zapotrzebowanie, stanowi
o naszej figurze i sylwetce. Potocznie uważa się, że jedynie jedzenie decyduje o otyłości, natomiast nie bierze się pod uwagę aktywności fizycznej, która, jak to wynika z powyższego rozumowania, odgrywa w genezie otyłości rolę nie mniejszą niż jedzenie.
Współczesny tryb życia człowieka i sposób żywienia stwarza­ją cały splot okoliczności sprzyjających tyciu i otyłości. Wymienimy je w kolejności:
Mała aktywność fizyczna.
Zły sposób żywienia.
Nadmierne emocje i napięcia nerwowe.
Wpływy otoczenia.
Powodują one, że spożycie pokarmu wymyka się automaty­cznej kontroli i nie jest sterowane jedynie uczuciem głodu
i sytości, a co gorsze, tendencją dominującą jest zwiększenie spożycia pokarmów ponad potrzeby organizmu.
W takiej sytuacji konieczne staje się świadome kontrolowa­nie spożycia pokarmów, oparte na powstrzymywaniu się od zbędnego jedzenia, a zwłaszcza dojadania słodyczami, kontrola ciężaru ciała oraz świadome zmuszanie się do większej aktyw­ności fizycznej poprzez uprawianie ćwiczeń i sportu. Nieprzes­trzeganie tych podstawowych zasad kończy się zwykle otyłością. Obecnie przejdziemy do dokładnego omówienia wpływu wy­mienionych powyżej czynników wpływających na powstawanie otyłości.

copyright 2011