Zapobieganie otyłości

Jak dotąd, najwięcej uwagi poświęciliśmy sprawie odchudza­nia. Ale, jak wiemy, schudnięcie to jeszcze nie wszystko. Dla trwałego pozbycia się otyłości konieczne jest wystrzeganie się powtórnego utycia, a więc umiejętność utrzymania zdobytego w trakcie odchudzania ciężaru ciała. Cóż z tego, że dajemy so­bie radę z kuracjami odchudzającymi, jeśli w jakiś ozas potem ważymy niewiele mniej niż przed kuracją.
Wydaje się, że chudnąć jest łatwiej niż utrzymać ciężar ciała na odpowiednim poziomie, chociażby z tego powodu, że dla przeprowadzenia kuracji korzystać można z pomocy lekarza, z wczasów odchudzających, czasem nawet z pobytu w szpi­talu. Ale utrzymanie ciężaru ciała w normie w tym zdani jesteśmy na ogół na własne siły.
I niestety, ludzie skłonni do tycia zmuszeni są do stałych zabiegów mających za cel niedopuszczenie do powiększania się już istniejącej otyłości lub też niedopuszczenia do powtórnego tycia po kuracji odchudzającej. Całość tego typu zabiegów to zapobieganie otyłości albo inaczej profilaktyka otyłości.
Stosowanie zaleceń wynikających ze wskazań profilaktyki otyłości jest konieczne dla ludzi wykazujących skłonność do tycia. Zaniedbania w tym zakresie powodują, że po pewnym czasie konieczne staje się odchudzanie, co jest niewątpliwie uciążliwe.
Często otyli skarżą się i są zaniepokojeni, że muszą przez cale życie przestrzegać pewnych reguł żywienia i trybu życia, aby zapobiec tyciu. Tak jest niewątpliwie, ale czy jest to rzeczywiś­cie uciążliwe?
Przestrzeganie zaleceń profilaktycznych jest uciążliwe po­czątkowo, przez 23 lata. W tym czasie wytwarzają się nawyki i przyzwyczajenia, w wyniku czego nakazy zaczynamy stosować machinalnie, nie odczuwając tego jako coś uciążliwego. Prze­strzeganie zasad prawidłowego żywienia, kontroli ciężaru ciała i innych wskazań ułatwiających zapobieganie tyciu, „wchodzi nam w krew". Stosujemy je, ale o nich nie myślimy. I to jest właśnie moment, od którego zaczynamy panować nad skłon­nością do tycia.
Zapobieganie otyłości rozumie się jako:
Unormowanie sposobu żywienia.
Stałą kontrolę ciężaru ciała.

3. Regulowanie ilości spożywanych pokarmów, a raczej
spożywanych kalorii wg ciężaru ciała.
4. Prowadzenie aktywnego fizycznie trybu życia.

copyright 2011