Składniki pokarmowe jako źródło energii

Z poprzednich rozdziałów wiadomo, że źródłem energii są utleniane składniki pokarmowe, głównie tłuszcze i węglowoda­ny, pochodzące ze strawionych i wchłoniętych produktów spo­żywczych. Ilość energii, jaką organizm uzyskuje z utlenienia poszczególnych składników pokarmowych, wynosi około 4 kcal dla węglowodanów i białek, i około 8 kcal dla tłuszczów. Są to oczywiście liczby przybliżone, dla tych właśnie rozważań w zu­pełności jednak wystarczające. Produkty spożywcze są w zasa­dzie kompozycją białek, tłuszczów i węglowodanów. Ilość energii, jakiej dostarczają, jest sumą wartości kalorycznej poszczególnych składników tych produktów. Dla przykładu: jeżeli jakiś produkt (np. mąka) zawiera w 100 gramach 10 g białka (10%), 5 g tłuszczu (5%) i 85 g węglowodanów (85%).
Wartość kaloryczną, a więc liczbę kalorii, jaką organizm uzy­skuje po spożyciu danego produktu, przedstawia załączona tabela wartości odżywczych produktów spożywczych.
Zaspokojenie zapotrzebowania na energię wymaga spożycia takiej ilości produktów spożywczych, która po pomnożeniu przez ich wartość kaloryczną da ilość energii w kcal równoważ­ną wydatkowi energii w tym samym okresie. Jeżeli np. w ciągu doby wydatek energii był równy 1911 kcal, to dla jego pokrycia trzeba spożyć.

W sumie na 3 posiłki spożyje się produktów spożywczych o zawartości 1911 kcal i w ten sposób zrównoważy się ubytek energii spowodowany dobowym jej wydatkowaniem.

copyright 2011