Różne diety odchudzające

Ponieważ zwyczajowo i tradycyjnie odchudzanie związane jest z różnorakimi zaleceniami dietetycznymi, warto poświęcić im nieco miejsca.
Otóż zgodnie z poglądami autora tej publikacji, zasadnicze znaczenie dla chudnięcia nie wynika z tego CO jadamy, ale ILE jadamy, obliczając rzecz w kaloriach.
Spożycie kalorii musi być mniejsze niż zapotrzebowanie na energię i jedynie pod tym kątem widzenia ułożona dieta gwa­rantuje schudnięcie. W ten sposób każda dieta, której prze­strzeganie gwarantuje spożycie kalorii poniżej zapotrzebowa­nia, jest dobra. Jeżeli więc proponowana dieta jest tak ułożona, że jej przestrzeganie powoduje spożycie kalorii na poziomie około 600 do 700 kcal. a więc na pewno mniej, niż wynosi zapotrzebowanie na energię, to nawet przy leżącym trybie życia można być spokojnym, że będzie się chudło. Jeżeli dieta zaleca spożycie powyżej 1200 kcal na dobę, powiedzmy ok. 1500 kcal, z chudnięciem może być już kłopot. Jeżeli bowiem będzie się stosowało taką dietę prowadząc jednocześnie tryb życia z prze­wagą siedzenia, a więc: spanie więcej niż 8 godzin dziennie, w ciągu dnia głównie siedzenie, czasami drzemka na konto zmęczenia spowodowanego odchudzaniem, a ponadto jeżeli zdarzy się, że osoba odchudzająca się będzie osobą małą, o niskim wzroście, to na zalecanej diecie może nie tylko nie schudnąć, ale nawet utyć. Zdarza się to często ku rozpaczy osób odchudzających się, które skłonne są niepowodzenia kuracji składać na konto swojej złej przemiany materii i domagają się gwałtownie leków. A winę ponosi zbyt bogata w kalorie dieta, przestrzeganie której spowodowało przekroczenia spożycia energii nad jej wydatkiem. Zalecana dieta 1500 kcal byłaby całkiem skuteczna przy bardzo aktywnym trybie życia (dużo spacerów, sport i gimnastyka).
Decydując się więc na stosowanie określonej diety trzeba ocenić, czy liczba kalorii nie będzie czasem za duża, biorąc pod uwagę tryb życia. Dotyczy to przede wszystkim diet o wartości kalorycznej powyżej spoczynkowego wydatkowania energii, a więc powyżej 1200 kcal.
Drugim kryterium oceny diety odchudzającej będzie odpo­wiedź na pytanie: CO JADAĆ. Jak już powiedzieliśmy, ta sprawa dla sukcesu odchudzania ma mniejsze znaczenie, nato­miast dla samopoczucia i dla stanu zdrowia podczas odchudza­nia ma znaczenie zasadnicze. Dobra dieta odchudzająca to taka, która w najmniejszej postulowanej liczbie kalorii gwarantuje dostateczne spożycie białka, węglowodanów i tłuszczów. Jeżeli jakakolwiek dieta zawiera poniżej 600 kcal na dobę. należy się jej uważnie przyjrzeć. Tak niskie spożycie kalorii może nie gwarantować dowozu dostatecznej ilości białka, co przy długo­trwałym stosowaniu może się niezbyt dobrze skończyć. Waru­nek zapewnienia minimalnego spożycia białka każe się również przyjrzeć każdej proponowanej diecie o kaloryczności dobowej większej niż 600 kcal, ale postulującej pokrycie zapotrzebowa­nia na kalorie w produktach o małej zawartości białka. Innymi słowy, jeżeli dieta zaleca głównie owoce, warzywa, soki owoco­we, a mało produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również duże ilości tłuszczów, to można się obawiać, że białka będzie za mało. Również dieta, która eliminuje węglowodany, nie może być dobra, wiadomo bowiem, że brak węglowodanów powodu­je zmęczenie, osłabienie i niechęć do pracy mięśniowej, tak ważnej dla skutecznego odchudzania.
Dieta nie może powodować dużego uczucia głodu i powinna zapewnić możliwie dobre ogólne samopoczucie. W tym przy

padku za duże spożycie warzyw i owoców nie jest wskazane, gdyż może wywołać zwiększenie apetytu.
Załóżmy jednakże, że proponowana dieta nie budzi zastrze­żeń co do liczby kalorii na dobę, zawartości białka i innych składników pokarmowych. Pozostaje jeszcze jedna ważna spra­wa, a mianowicie uc/ąż/wo.śczwiązana z jej stosowaniem. Jeżeli przestrzeganie jakiejkolwiek diety będzie wymagało dużo wy­siłku, pracy, zabiegów przy staraniu się o produkty potrzebne

dla przygotowania posiłków, a ponadto będzie angażowało czasowo, jeżeli dieta zmusi do prowadzenia dwóch odrębnych kuchni dietetycznej i normalnej, można być raczej przekona­nym, że nie przyniesie ona sukcesów. Schudną tylko ci nieliczni, którzy będą mogli zająć się wyłącznie sprawą swojego odchu­dzania. Ponadto diety zwykle pociągają za sobą wydatki, a cena. jaką trzeba zapłacić za odchudzanie, również jest ważną spra­wą, gdyż z pewnością nie wszystkich będzie na to stać.
A więc: dieta odchudzająca powinna być prosta, łatwa do przyrządzania, możliwie najmniej odbiegająca od zwykłego sposobu żywienia i realizowana za pomocą produktów spożyw­czych ogólnie dostępnych, którymi mogą się żywić pozostali domownicy. Ideałem takiej diety byłoby żywienie się tym co się zwykle jada, ale o zmniejszonej ilości niektórych pokarmów.
Ważne znaczenie ma również liczba posiłków, zalecana w ramach określonej diety. Jeżeli np. trzeba spożywać 1 lub też 6 posiłków dziennie, to oczywiście skomplikuje to życie domo­we. Odbiega w zbyt zasadniczy sposób od naszych zwyczajów żywieniowych, nie mówiąc o tym, że jest to zły sposób odżywia­nia się.
Powyższe uwagi powinny umożliwić Czytelnikom niniejszej publikacji właściwą ocenę różnych zaleceń dietetycznych. A za­leceń tego rodzaju jest sporo, m.in. w popularnych czasopis­mach. Ważne jest, aby umieć ocenić przydatność dostępnych przepisów żywieniowych służących odchudzaniu, mniej ważne umieć i znać na pamięć ileś tam rodzajów diet.
W zasadzie, znając podstawowe kryteria, jakimi należy kie­rować się przy odchudzaniu, każdy zainteresowany powinien umieć ułożyć dietę najbardziej mu odpowiadającą, biorąc za podstawę produkty łatwo dostępne na rynku, a ich ilość dobrać na podstawie stałej kontroli ciężaru ciała.

copyright 2011