Polecane strony

O żywieniu, spożyciu i wydatku energii

Z poprzednich rozdziałów wiadomo, że zmiany ciężaru ciała zależne od zmian ilości tkanki tłuszczowej są wyrazem bilansu energii, to znaczy równowagi pomiędzy energią spożytą w po­staci składników pokarmowych a energią wydatkowaną na pracę mięśni, utrzymanie stałej temperatury ciała, utrzymanie krążenia krwi, ruchu jelit itd. Jeżeli wielkość spożycia energii przewyższa jej wydatek, nastąpi tycie, natomiast w przypadku przewagi wydatku energii nad spożyciem chudnięcie. Zrów­noważenie ilości energii spożytej i wydatkowanej gwarantuje stały ciężar ciała. Obecnie, w krótkim zarysie omówimy spoży­cie energii a więc zasady prawidłowego żywienia i wartość odżywczą podstawowych produktów spożytych, następnie zaś zajmiemy się bliżej tym, co określane jest jako wydatek energii.
Dotychczas przy omawianiu bilansu energii mówiliśmy o spożyciu energii wiedząc, że chodzi o spożycie produktów spożywczych, które wchłonięte jako składniki pokarmowe będą stanowiły źródło energii zużytkowanej następnie na pokrycie bieżących potrzeb energetycznych organizmu lub zamienionych w tłuszcz zapasowy. Obecnie pojęcie spożycia rozszerzymy o podstawowe wiadomości na temat żywienia.
Zasadniczym warunkiem zachowania zdrowia jest prawidło­we odżywianie się. Powinno ono zaspokajać zapotrzebowanie na:
Energię
Składniki budulcowe
Regulatory czynności organizmu.

copyright 2011