Polecane strony

O odchudzaniu - uwagi ogólne

Obecnie przechodzimy do omawiania zagadnień z pewnością najbardziej interesujących Czytelników tej książki. Jest to zrozumiałe, ale niech będzie wolno wyrazić pogląd, że jednak łatwiejsze jest nie odchudzanie, ale zapobieganie tyciu, niedo­puszczanie do powstania i powiększania się już istniejącej otyłości. Bez stosowania tego wszystkiego, co określamy profi­laktyką zapobieganiem otyłości, a więc:
Bez regularnego żywienia, kontroli ciężaru ciała, regulowa­nia spożycia według ciężaru ciała, prowadzenia w miarę możli­wości aktywnego trybu życia, nikt nie pozbędzie się otyłości, mimo że być może, uda mu się raz czy drugi trochę schudnąć.
Często spotyka się ludzi, których nazwać można tradycyjny­mi odchudzaczami. Ciągle się odchudzają, ciągle ubywa im ileś tam kilogramów w wyniku stosowania coraz nowych, „cudow­nych diet", ale w rezultacie, z roku na rok, są coraz bardziej otyli. Odnosi się wrażenie, że ludzie ci po to chudną, aby mogli ponownie jeść do woli i znowu tyć. Nie chodzi o odchudzenie jako takie, ale o pozbycie się otyłości. A do tego konieczne jest:
Pozbycie się aktualnej nadwagi.
Stała profilaktyka otyłości.
Z tych dwu spraw ważniejsza jest jednak chyba profilaktyka otyłości, umiejętność dbania o utrzymanie ciężaru ciała uzyska­nego przez odchudzenie. Temat ten będzie treścią osobnego rozdziału. Obecnie zajmiemy się wskazówkami i propozycjami mającymi pomóc w odchudzaniu, w pozbyciu się istniejącej otyłości. Jak zapewne Czytelnicy wiedzą z poprzednich rozdzia­łów, chudnięcie jest zawsze wynikiem niedoboru energii spoży­tej, lub jak kto woli, niedoboru kalorii. Może to być niedobór energii bezwzględny, kiedy obniża się liczbę spożywanych kalorii, lub też względny, polegający na zwiększeniu wydatku energii pracą mięśniową przy utrzymaniu spożycia na jednako­wym, nie zwiększonym poziomie. Jeżeli chce się więc schudnąć.
to trzeba jadać mniej, niż wynosi zapotrzebowanie na energię, albo też zwiększyć zapotrzebowanie na energię wzmożeniem pracy mięśniowej bez zwiększania spożycia.
Spowodowanie niedoboru w spożyciu kalorii jest więc jedy­nym sposobem odchudzenia, innych obecnie nie znamy.
Problem jedynie polega na tym, w jaki sposób zrealizować zalecany dla schudnięcia niedobór kalorii, jak schudnąć nie pogarszając stanu zdrowia i zachowując dobre samopoczucie.
Na początku przekażę ogólne uwagi i wskazówki, a następnie zajmiemy się już odchudzaniem z praktycznego punktu wi­dzenia.

copyright 2011