Polecane strony

Napięcia nerwowe i emocje

Niemałe znaczenie dla powstawania otyłości mają stany emocjonalne i okresy napięcia nerwowego. Z tym jednakże, że ich wpływ jest dosyć różny i zależny od tego, co ogólnie można określić jako sylwetka psychiczna człowieka. Nie wszyscy rea­gują tyciem w sytuacjach konfliktowych i można ogólnie po­dzielić ludzi na 2 kategorie: takich, którzy w warunkach nerwo­wej i napiętej atmosfery tracą zupełnie apetyt, stają się ruchliwi i pobudzeni i oczywiście chudną. Na przeciwnym biegunie można postawić tych, którzy w identycznych sytuacjach mają wyraźnie wzmożony apetyt. Ludzie tacy w okresach wzmożonej

pracy umysłowej, w okresach napięć i emocji, stale muszą coś jeść. Jedzenie stanowi dla nich jakby ekwiwalent leku uspoka­jającego, dopomagając do przywrócenia równowagi psychicz­nej w obliczu kłopotów. Współzależność stanu psychicznego i apetytu jest bardziej wyraźna u kobiet niż u mężczyzn.
W tej samej kategorii zależności stanu psychiki i zmian ciężaru ciała obserwujemy jeszcze inne zjawiska. Osiągnięcie stabilizacji życiowej często wiąże się ze stopniowym narasta­niem otyłości. Obserwujemy to często u kobiet po wyjściu za mąż, zaś u mężczyzn czasami otyłość zbiega się z osiągnięciem upragnionego stanowiska zawodowego. Przyczyny tycia są w tym wypadku dość złożone, jednakże możliwe do rozszyfro­wania. W dużej mierze odpowiedzialny za ten stan jest inny, bardziej siedzący tryb życia. U wielu ludzi poczucie stabilizacji życiowej wyzwala wyraźne upodobania żywieniowe niekorzyst­ne dla zachowania szczupłej figury, jak np. duży apetyt na słodycze, smacznie przyrządzone potrawy, podczas gdy po­przednio człowiek taki mógł być całkiem obojętny na „sprawy podniebienia".
Brak zainteresowań, poza ściśle zawodowymi i ograniczony­mi do miejsca pracy, również sprzyja otyłości. Ludzie tego pokroju nie mają w domu nic do roboty, zabijają nudę dnia codziennego oglądaniem telewizji i jedzeniem lub też tylko jedzeniem, dochodząc często do dużej wprawy w „kucha­rzeniu".
Sfera doznań psychicznych ma więc ścisły związek z otyłością. Można zaryzykować twierdzenie, a będzie ono prawdziwe dla wielu ludzi, a zwłaszcza kobiet, że ciężar ciała, a raczej jego zmiany, w sposób wymierny wyznacza stan ducha, smutki lub zadowolenie.
Poza jedzeniem, rolę środka zmniejszającego stany napięcia nerwowego pełnią papierosy. Dlatego też często obserwujemy otyłość w wyniku zaprzestania palenia papierosów. W tym przypadku czynnikiem przywracającym równowagę duchową jest jedzenie, a ponadto zaprzestanie palenia wyraźnie wzmaga apetyt poprzednio tłumiony nikotyną.

copyright 2011